NBP, czyli Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym. Do jego obowiązków należy wiele zadań, o których warto wiedzieć, jeżeli chce się funkcjonować w świecie bankowości, ale nie tylko. Już na samym początku należy podkreślić, iż Narodowy Bank Polski nie prowadzi produktów finansowych podobnych do tych, jakie możemy spotkać w bankach komercyjnych. Cele tej instytucji są znacznie ważniejsze i nie bez znaczenia na gospodarkę całego kraju.

Głównym celem NBP jest utrzymanie w miarę stabilnego poziomu cen. Najlepiej, kiedy odbywa się to jednocześnie wspierając gospodarczą politykę polskiego Rządu, jednak zadanie drugie nie może ograniczać celu głównego. Narodowy Bank Polski ma też wiele innych zadań, do których należą między innymi:

  • emitowanie znaków pieniężnych RP (wyłączne prawo)
  • organizowanie rozliczeń pieniężnych
  • prowadzenie działalności dewizowej
  • zarządzanie rezerwami dewizowymi
  • obsługa bankowa budżetu Polski
  • regulowanie płynności banków i ich refinansowanie
  • dążenie do rozwoju systemu bankowego
  • prowadzenie statystyki bankowej oraz statystyki pieniężnej
  • opracowywanie bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Organami ustawowymi Narodowego Banku Polskiego są: Prezes NBP, RPP oraz Zarząd NBP.

Funkcje NBP są bardzo poważne. Nie bez powodu mówi się, że jest to bank banków.